44 Ứng Viên Thi Tuyển Đơn Sản Xuất Đóng Gói Linh Kiện Ô Tô

44 Ứng Viên Thi Tuyển Đơn Sản Xuất Đóng Gói Linh Kiện Ô Tô

Thi Test IQ đơn hàng linh kiện ô tô

Thi test IQ: Các ứng viên sẽ được phát bài tập để test IQ. Mục đích của phần thi này là để đánh giá khả năng tư duy cũng như tính nhanh nhạy liên tưởng của học viên.

Các ứng viên sẽ tham gia thi cùng 1 lượt.

Hình thức thi: Làm bài trên giấy, có kết quả trước khi phỏng vấn với người Nhật.

Các đề thi với từng đơn hàng sẽ khác nhau. Nhằm đánh giá đúng đối tượng phù hợp cho đơn hàng.

Tin tức liên quan

prev
next