Chứng nhận 5 sao

Chứng nhận

Chứng nhận 5 sao

Công ty cổ phần nhân lực Việt Tín Chúng tôi tập trung vào công tác đào tạo ngoại ngữ, huấn luyện người lao động Việt Nam làm quen với tác phong, kỷ luật của các xí nghiệp tiếp nhận.Chúng tôi luôn hết sức hỗ trợ, hợp tác với các nghiệp đoàn, xí nghiệp tiếp nhận vì mục tiêu: Đưa lại lợi ích lớn nhất cho người lao động, xí nghiệp, nghiệp đoàn và công ty Việt Tín.

Ảnh Giấy chứng nhận