Chào mừng đến với VIETTINHR

Lịch trình cho các tuyến JAL, Nhật Bản-Việt Nam cho đến cuối tháng 9: Các chuyến ngừng hoạt động và giảm chuyến bay
Japan Airlines (JAL) cập nhật lịch trình cho đến ngày 30 tháng 9 về việc đình chỉ và giảm các chuyến bay giữa Nhật Bản và Việt Nam trong thời gian biểu mùa hè 2020 do ảnh hưởng của lây nhiễm coronavirus mới (COVID-19)

Japan Airlines (JAL) cập nhật lịch trình cho đến ngày 30 tháng 9 về việc đình chỉ và giảm các chuyến bay giữa Nhật Bản và Việt Nam trong thời gian biểu mùa hè 2020 do ảnh hưởng của lây nhiễm coronavirus mới (COVID-19) 

Lịch trình của các tuyến Nhật Bản-Việt Nam kể từ ngày 9 như sau.

<Tuyến Narita-Hà Nội (JL751 / JL752)>

◇Ngày 1 đến ngày 31 tháng 7
   JL751 (từ Narita): Ngừng hoạt động
   JL752 (từ Hà Nội): Hoạt động vào thứ Sáu
◇Ngày 1 đến ngày 31 tháng 8
   JL751 (từ Narita) / JL752 (từ Hà Nội): Hoạt động vào thứ ba / thứ sáu
   * Nếu các hạn chế hiện tại đối với hoạt động bay của hành khách tiếp tục, các chuyến bay khởi hành từ Nhật Bản sẽ ngừng hoạt động.
◇Ngày 1 đến 30 tháng 9
    JL751 (từ Narita) / JL752 (từ Hà Nội): Hoạt động vào thứ ba / thứ sáu
    * Nếu các hạn chế hiện tại đối với hoạt động bay của hành khách tiếp tục, các chuyến bay khởi hành từ Nhật Bản sẽ ngừng hoạt động.

<Tuyến Haneda-Hồ Chí Minh (JL079 / JL070>

◇Ngày 1 đến ngày 31 tháng 7
   JL079 (từ Haneda): Ngừng hoạt động
   JL070 (từ Hồ Chí Minh): Hoạt động vào thứ Tư
◇Ngày 1 đến ngày 31 tháng 8
   JL079 (từ Haneda): Ngừng hoạt động
   JL070 (Khởi hành từ Hồ Chí Minh): Hoạt động vào thứ tư và chủ nhật
◇Ngày 1 đến 30 tháng 9
   JL079 (từ Haneda): Ngừng hoạt động
   JL070 (Khởi hành từ Hồ Chí Minh): Hoạt động vào thứ tư và chủ nhật

<Tuyến Narita-Hồ Chí Minh (JL759 / JL750)>

◇Ngày 1 đến ngày 31 tháng 7
   JL759 (từ Narita): Ngừng hoạt động
   JL750 (từ Hồ Chí Minh): Hoạt động vào thứ sáu, giờ khởi hành đã thay đổi (khởi hành từ 8:00 → khởi hành lúc 23:25)
◇Ngày 1 đến ngày 31 tháng 8
   JL759 (từ Narita): Hoạt động vào thứ tư, thứ sáu, và chủ nhật
   JL750 (Khởi hành từ Hồ Chí Minh): Hoạt động vào thứ sáu, giờ khởi hành đã thay đổi (khởi hành từ Hồ Chí Minh lúc 23:25, đến Narita lúc 6:55 ngày hôm sau)
   * Nếu các hạn chế hiện tại đối với hoạt động bay của hành khách tiếp tục, các chuyến bay khởi hành từ Nhật Bản sẽ ngừng hoạt động.
◇Ngày 1 đến 30 tháng 9
   JL759 (từ Narita): nước, tiền, hoạt động trong ngày
   JL750 (Khởi hành từ Hồ Chí Minh): Hoạt động vào thứ sáu, giờ khởi hành đã thay đổi (khởi hành từ Hồ Chí Minh lúc 23:25, đến Narita lúc 6:55 ngày hôm sau)
   * Nếu các hạn chế hiện tại đối với hoạt động bay của hành khách tiếp tục, các chuyến bay khởi hành từ Nhật Bản sẽ ngừng hoạt động.

Xuất khẩu lao động