面接事前教育

面接事前教育

Nội dung trình bày bài viết hướng dẫn phỏng vấn bản Tiếng Nhật

Hướng dẫn học viên quy trình, tác phong khi tham gia phỏng vấn đơn hàng xklđ nhằm giúp học viên đáp ứng và tạo ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng nâng cao khả năng trúng tuyển.